Hogyan segíthetek?

Ha Önnek lehetősége van és szándékában áll segíteni, az alábbi lehetőségeket áttekintve biztosan megtalálja a módját Alapítványunk támogatásának !

Természetbeni felajánlások:
Az általunk segített állatok élelmezéséhez, ellátásához, megfelelő elhelyezéséhez az alábbi eszközökre, termékekre van folyamatosan szükségünk:
  • Tápok, konzervek, vitaminkészítmények
  • Higiénés eszközök, hypo, papírtörlő , gumikesztyű
  • Pórázok, nyakörvek, szájkosár
  • Etetéshez könnyen mosható, sértetlen felületű tálak
  • Fémháló ,zártszelvény , vasanyagok kenelek, elválasztó rácsok létrehozásához
  • Járdalap
  • Kutyaház, illetve helyrehozatalához szükséges anyagok ( hajópadló, lécek, OSB lap, zsindely, szeg, stb. )
  • Tiszta, jó nedvszívó képességű anyagok ( törülköző ,pléd, ágyhuzat )


Pénzbeni felajánlások :

Mind cégek, mind magánszemélyek adományozhatnak közhasznú alapítványunknak .

Ezért azonban 2010-től kezdődően magánszemélyeket,egyéni vállalkozókat az SZJA rendszerén keresztül adókedvezmény sajnos már nem illeti meg .

Társas vállalkozások esetén az 1996.évi LXXXI.törvény a társasági és osztalékadóról 7.§ z)pontja alapján közhasznú szervezettel kötött tartós adományozási szerződés alapján az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás,juttatás,térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének 20 %-a ,de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege mint adóalap csökkentő jogcím figyelembe vehető 2011.évben
Az adózás előtti eredmény csökkentéséhez Önnek szüksége lesz a kedvezményezett- vagyis Alapítványunk – által kiállított igazolásra. Kérjük adománya átadásakor adja meg vállalkozása nevét, címét, adószámát, hogy az igazolást a szükséges teljes adattartalommal ki tudjuk állítani !


Mi az a tartós adományozás?
A közhasznú szervezet – jelen esetben alapítványunk – és a támogatója által írásban megkötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás ( nem magánszemély támogató esetében értékpapír átadása is ),ha a szerződésben a támogató arra vállal kötelezettséget, hogy a támogatást a szerződéskötés évében és az azt követő legalább 3 évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja.
Ebből következően legalább 4 évet érintő, írásbeli tartós adományozási szerződés minden évében minimum egyszer kell teljesíteni az adományozást ( amely egy éven belül többször is történhet, de a szerződés időtartama alatti évek egyikében sem szünetelhet).További feltétel, hogy az adomány összege az előző évivel azonos ,vagy attól több legyen.


1 %-os felajánlás:
Az SZJA törvényben biztosított jogánál fogva a magánszemély adóévi befizetett személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlásáról rendelkezhet arra jogosult kedvezményezett javára.
Az 1996.évi CXXVI. törvény alapján azon alapítvány lehet kedvezményezett, melyet a bíróság a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább 2 évvel nyilvántartásba vett.
A Befogad-Lak Állat és Természetvédő Közhasznú Alapítványt a bíróság 2008.évben vette nyilvántartásba, így az 1 % -os adó felajánlások fogadására 2011.évben első alkalommal vagyunk jogosultak!


Segítségnyújtás egyéb – de nem kevésbé fontos - formái

Tevékenységünk során legtöbbször az okoz nehézséget, hogy a hétvégén, este, krízishelyzetben talált kutyát, a beteg, sérült műtött állatot hová tegyük ?
Előfordul, hogy az állatot nem tudjuk azonnal gazdihoz juttatni, a beteg vagy már orvosi ellátást kapott - esetleg megműtött - állatot pedig felügyelni, ápolni kell. Mi – az Alapítvány aktivistái - valamennyien kutyatulajdonosok vagyunk és állásban dolgozunk, így az ilyen helyzeteket sokszor nem tudjuk jól kezelni.

Várjuk olyan állatszerető, – megfelelő hellyel és szabadidővel rendelkező – átmeneti befogadók jelentkezését, akik ilyen állatok elhelyezésében, ellátásában közre tudnának működni.
Természetesen az alapítvány az állatok ellátásával, orvosi kezelésével kapcsolatos valamennyi költséget magára vállalja. Az átmenetileg befogadott állatoknak mihamarabb jó gazdát, végleges helyet keresünk.

Örülünk mindenkinek, aki bekapcsolódik tevékenységünkbe, részt vesz a menhelyen történő kutyák ellátásában, sétáltatásában, gondozásában. A bezárt, emberekkel keveset érintkező kutyák szocializációjához elengedhetetlen, hogy a megfelelő ellátáson túl minél gyakrabban kapjanak egy kis törődést, személyre szóló szeretetet. Ehhez pedig az volna jó, ha aktivistáink száma bővülne ,kis csapatunk felnövekedve ezt a feladatot is minél hatékonyabban tudná ellátni.

De tudja mivel tud leginkább segíteni ? Ha örökbe fogad egy szerencsétlen sorsú állatot! Természetesen akinek nincs lehetősége hazavinni , virtuális örökbefogadásra is lehetősége van a menhelyen élő kutyusok közül.

Kérjük amennyiben egyetért céljainkkal, támogasson minket ! Segítségét előre is köszönjük!


Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License Man at work Themes
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 License.